in English
Iijoki kartalla

Puhoskylän kalastuskunta

 

Puhoskylän jakokunnan vedet

Osakaskunnan yleiskuvaus

Puhoskylän jakokunnan vesialueiden pinta-ala on 956 hehtaaria ja palstojen lukumäärä 11 kpl. Jakokunnan järviä ovat mm. osat Puhos-, Kosamon-, Hete-, Karsikko-, Iso- ja Pikkupesiön järvet sekä jokia Puhos-, Väli-, Korvuan-, Karsikko- ja Pääjoet. Osakaskunta kuuluu Iijoen kalatalousalueeseen. Puhosjärvi on hyvä muikkujärvi.

Luontainen kalasto

Ahven, hauki, lahna, made, muikku, siika, taimen ja särki.

Kalastuskausi

Koko kalenterivuosi.

Sallitut kalastusmuodot

Verkot, katiskat, rysät, koukut, vieheuistelu, perhot, onki, pilkki

Rajoitukset

Ei saaliskiintiöitä

Kalastuslupien hinnat

Verkkolupa/ viehelupa

Kausimaksuun kuuluvat:

Rajoitukset viehekalastukseen löytyvät:

Pyydysten merkintä:

Pyydyksiin tulee merkitä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki /salko siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä. (Kalastuslaki 48§)

Jakokunnan yleisessä (28.3.2024) kokouksessa todettiin, että ei-kaupalliseen kalastukseen liittyvän verkkojen yhteenlaskettu pituus ei saa ylittää  enenpää kuin              240 metriä (8 verkkoa) pyynti- tai venekuntaa kohden.

Omistajatiedot tulee olla merkittynä kohoon tai lainmukaiseen salkoon.

Katiskassa tulee olla merkittynä myös yhteystiedot.

Viehe yhdellä vavalla, on valtion kalastonhotomaksun suorittaneille ja siitä lain perusteella vapautetuille kuten myös katiskan pito, sallittu ilman lupamaksua.

Kalastuslupien myyntipaikat

Puhoskylän lähkauppa
Puhoksentie 4
p. 0401326499

Ismo Pääaho
Puhosniementie 27
p. 0400202645

 

Palvelurakenteet 

Veneenlaskupaikat:

Tulipaikka: