in English
Iijoki kartalla

Iijoen kalatalousalue

Kalatalousalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta.

IIjoen vesillä

Kalatalousalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalatalousalueita on maassamme 120 kpl.

Kalatalousalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja vapaa-ajankalastusta edustavat tahot. Kalatalousalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajankalastajat pyrkivät kehittämään alueensa kalataloutta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kalatalousalueelle kuuluu joitakin julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalatalousalueella on myös muita yksityisoikeudellisia tehtäviä. Kalatalousalueille voidaan siirtää kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä sopimusmenettelyllä.

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2031

Kalatalousalueen hallitus »

Kalatalousalueen laskutusosoitteet