in English
Iijoki kartalla

Korvuanjoki-Näljänkäjoki

Korvua-Näljänkäjoen yhteislupa-alue on 110 km pitkä jokikalastuskohde viehekalastukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun harvaan asutuilla rajamailla.

Lupa-alueeseen kuuluu kymmenittäin eripituisia koski- ja virtapaikkoja seitsemän eri osakaskunnan, yhden yksityistilan sekä Metsähallituksen vesialueilla.

Joet on aikanaan perattu uiton vuoksi, mutta ne on myöhemmin kunnostettu lohikaloille suotuisammiksi. Pääkohdekalana alueella on harjus, mutta paikoittain on mahdollisuudet myös taimeneen. Kalasto on pääosin luonnonkierrosta peräisin, sillä jokiin ei ole tehty istutuksia vuosiin. Kalakannan elinvoimaisuuden turvaamiseksi alueelle on säädetty tiukemmat lupaedot kuin pyyntikokoisen kalan istutuksilla hoidetuilla virkistyskalastuskohteilla. Myös kalojen saaminen on haastavaa, mutta taitava kalastus palkitaan kauniilla, ehjäeväisellä jalokalalla, joka ei takuulla antaudu helpolla haavittavaksi!

Alueella on yli 60 koskea ja lisäksi lukuisa määrä pienempiä virtapaikkoja, joten alueelta löytyy runsaasti tilaa kalastaa. Iso osa koskista on autolla saavutetavissa, mutta joidenkin koskien tavoittaminen vaatii jonkin verran kävelyä ja niiden rannat voivat olla vaikeakulkuista pusikkoa tai luohikkoa. Suurin osa koskista sijoittuu metsätalousalueille, mutta alueella on myös suojelussa olevia koskirantoja, kuten vanhojen metsien suojelualueita.

Yhteislupa-alueen palveluvarustus on kokonaisuudessaan vaatimaton. Alueella on muutama autiotupa ja Lylyjoen Kinkelinkosken-, ja Korvuanjoen Lahnasenkosken alla on laavu/kota ja nuotiopaikka.

Lisää virkistyskalastuksesta Korvuanjoki-Näljänkäjoella (www.eraluvat.fi)