in English
Iijoki kartalla

Pudasjärven kylän osakaskunta

Lataa tai tulosta itsellesi paperinen esite

Pudasjärven kaupungin keskustaajamasta ja ympäristöstä löytyy vapakalastajille sopivia joki- ja järvikalastuspaikkoja.

Taajaman vieressä virtaava Iijoki tarjoaa mahdollisuuden koskikalastukseenkin ja järvikalastuksen parissa voi viettää aikaansa lähiympäristössä sijaitsevien Pudasjärven, Tuulijärven, Kivarinjärven ja Keskijärven sekä Latvajärven alueilla.


Kalastusluvat

Pudasjärven kylän osakaskunnan viehekalastuslupa, järvialueella jokamiesoikeuteen perustuva onginta ja pilkintä on ilmaista.

Lupien hinnat

Vesialueiden osakkaat

Pudasjärven kylän alueella asuvat

Vieraat ja kylän ulkopuolella asuvat


Lisätietoja kalastuksesta


Luontainen kalasto

Istutukset

Kalastuskausi

Sallitut kalastusmuodot

Rajoitukset

Mitat


Palvelurakenteet

Venelasku- ja avotulentekopaikat: