in English
Iijoki kartalla

Loukusan kalastuskunta

Osakaskunnan alue

Yhteinen vesialue nro 1 Loukusan kylässä Taivalkoskella. Osuus Pärjänjoen virkistyskalastusalueeseen.


Kalastuslupien hinnat

Verkkolupa 5 €/kpl

Lupien myynti


Lisätietoja

Veikko Valli, p. 0400 387 793


Luontainen kalasto

Järvi- ja jokialueiden peruskalaston lisäksi muikku, siika ja harjus

Istutukset

Siika ja järviharjus

Kalastuskausi

Loukusanjärvessä kalenterivuosi, Pärjänjoessa viehekalastuskausi

Sallitut kalastusmuodot

Säännösten mukaiset, ei rajoituksia

Rajoitukset

Verkkoja 3 kpl/talous

Alamitat

Säännösten mukaiset