in English
Iijoki kartalla

Korentojärven kalaveden osakaskunta

Vesialueita yht. n. 1000 ha. Jokialueita ovat Iijoki n. 30 km Ylikuresta lähelle Jongunhaaroja.

Hirvasjoki, Korentojoki, Iiinattijoki. Järvialueita ovat Sotkajärvi Hirvasjärvi, Korentojärvi, Hakojärvi, Nikujärvi ja Valkeinen sekä lukuisa määrä pienempiä puroja ja lampia.

Osakaskunnan kalavesiltä löytyy kalastuspaikkoja niin järvikalastuksesta kuin jokikalastuksestakin kiinnostuneille kalastajille.  Korentojärven osakaskunnan alueen järviä ovat Korentojärvi, Sotkajärvi ja Jongunjärvi. Jokiosuuksia löytyy Iijoelta, Hirvasjoelta ja Iinattijoelta. Iijoen varrella sijaitsevan Kilkun laavun yhteydessä on tilaa teltta/asuntovaunumajoitukselle. Osakaskuntaan kuuluu myös Pikku-Nutin erityiskalastusalue.


Kalastusluvat

Korentojärven osakaskunnan kalastuslupa tarvitaan jokialueilla.


Lupien hinnat

Osakkaat

Peruslupa: 10 €

Vieraslupa 15 €

Matkailuyrittäjän kalastuslupa: 35 € / kausi

Viehekalastus

Alle 15-vuotiaille ilmaista.
Vuorokausi: 10 €
Viikko: 15 €
Kausi:  30 €
Kilpailulupa: 30 € / yhteisö

Vesilinnustus

Peruslupa: 10 €

Osakkaan vieraslupa: 10 €/kpl. 

Ulkopuolisen vieraslupa, ei kenenkään vieraana

Matkailuyrittäjän lupa (enintään 6 kpl)

Ravustus

Osakaskunnan osakkailla ja perheenjäsenillä mahdollisuus ravustukseen. Luvat ja ohjeet sihteeriltä (puh. 0401566518).

Osakaskunnan tilinumero FI82 53600440040817

Pyydykset merkattava lain ja asetusten mukaan. Pyydyksessä oltava omistajan nimi.
Huom! Verkkomerkit eivät ole enää käytössä.
Luvanmyyntipalkkio 1 € / lupa


Palvelurakenteet

Laavuja Kuressa Lapinkoskella ja Kilkunkarissa sekä Jaaskamonkoskella.
Kota Sotkajärven Kivilahdella.
Varustus kaikilla polttopuut sekä Wc.
Veneenlaskupaikkoja Parkkilassa ja Jaaskamonkoskella sillankorvassa.

Lisätietoja


Luontainen kalasto

Taimen, harjus, muikku, hauki, ahven, made, lahna, säyne sekä muut särkikalat

Istutukset

Vuosittaisilla taimen- ja harjusistutuksilla tuetaan vesistön luontaista kalakantaa. Vesistön rapukantaa on hoidettu istutuksilla, ja tästä kesästä alkaen kanta on niin kehittynyt, että osakkaat voivat aloitta yleisen pyynnin ( katso lupamaksut ja ohj.)

Kalastuskausi

Läpi vuoden. Iijoen yhteislupa-alueella kalastus 1.6 -31.10.

Sallitut kalastusmuodot

Kaikki kalastusmuodot sallittuja. Perämoottorien käyttö sallittu.

Rajoitukset

Yhteislupa-alueella Kuressa Honkasenkosken ja Lapinkosken välissä n. 4 ha rauhoitusalue, joka on merkattuna maastoon.

Mitat