in English
Iijoki kartalla

Jurmu II

Jurmu II kuuluu Iijoen keskiosan yhteislupa-alueeseen.

Jurmun kylässä Iijoki virtaa n.11 km matkan pitkinä koskina ja leveänä virtana. Alueella on rantakalastajalle harjuksen ja taimenen suosimia koskia ja kovemman virran alueita yhteensä kolme kpl.

Lähiympäristössä on joen itärannalla kalastajien käytettävissä yksi taukopaikka. Maisemaltaan 50- 150 m leveä joki on sekoitus erämaista itäpuolen lähes asumatonta ja asutun länsirannan maaseutukylää rantaniittyineen ja taloineen. Alue on kalastuskelpoinen myös matalamman kesä- ja syysveden aikaan. Joen kalastuspaikat ovat saavutettavissa itärannalle johtavan metsätien ja länsipuolella menevän Posion tien kautta.

Virallinen nimi

Jurmu II yhteisten kalavesien osakaskunta.


Kalastusluvat

Lupien hinnat


Lupa-alue

Kalastuskohteen kuvaus sijoittuu ylimmän Koivukosken ja Oulu-Kuusamo- maantiesillan tuntumaan. Esitellyn alueen kokonaispituus on n. 11 km, josta vain tietyt osat kuuluu Jurmu 2 osakaskunnan lupa- alueeseen. Rantakalastukseen soveltuvat lupa- alueet on kuvattu erikseen joen itä- ja länsirannalta. Rantakalastukseen soveltuvien alueiden osalta on huomioitu käytettävissä olevat tiet, ranta- alueiden saavutettavuus, ranta- asutus ja vesialueiden omistus.

Koivukosken alue

Lupa-alueen yläosalla, varsinaista Koivukoskea niskalta alaspäin. Alaraja Koivukosken paikoitusalueelta alaspäin n. 1,2 km (Loukusanojan suusta n. 450 m ylävirran suuntaan).

Pirinkosken alue

Lupa-alueen yläosalla. Pirinkoskea kosken alaosalla n. 800 m. Lupa- alueen yläraja Pirinkoskessa n. 10 m joen ylittävästä sähkölinjasta alaspäin. Lupa- alue jatkuu alavirran suuntaan koko lupa- alueen alarajalle asti.

Jurmunkoski

Lupa-alueena koko koski (pituus n. 2,6 km), lupa- alue jatkuu Oulu- Kuusamo- tien sillan alapuolella sijaitsevalle kalastuskohteen alarajalle asti.

Alaosan hitaammin virtaava jokialue

Jurmunkosken jälkeen suvantomaista tai hitaammin virtaavaa jokialuetta lupa- alueen alarajalle asti n. 3,7 km. Koko lupa-alueen alaraja sijaitsee n. 500 m Oulu- Kuusamo-tien maansillasta alaspäin.

Kalastus joen länsirannalta

Lupa-alueen pituus n. 1,2 km. Lupa-alueen yläraja Koivukosken paikoitusalueen kohdalla.


Kalastusvälineistä ja kalastuksesta

Alue sopii joen koon puolesta kalastukseen kevyillä heitto- ja perhokalastusvälineillä ja on kokonaisuudessaan hyvää kalastusaluetta. Joen pohja koostuu enimmäkseen pienehköistä kivistä ja sorasta jolloin se on kuitenkin helposti kahlattavaa. Kahlattavuus leveällä joella paranee veden korkeuden laskiessa. Äkkisyvien monttujen ja voimakkaan virran vuoksi kahlaavalle kalastajalle suositellaan ehdottomasti kahluusauvan käyttöä.

Uistinkalastus

Uistinkalastajan vieherasiasta päätilan vievät harjuksen ja taimenen kalastuksessa käytettävät pienet lusikkauistimet, lipat sekä 3-7 cm: n pituiset vaaput. Vieheiden painot vaihtelevat 5- 20 grammaan.

Jotkut uistinkalastajat käyttävät ajoittain harjuksen ja taimenen pyynnissä pienimpiä ja keveitä vaappuja. Tällöin heittokalastuksessa voi käyttää apuna 5-10 gramman painoisia, siiman kiinnitettäviä apupainoja. ”Apupainoperuke” solmitaan kiinni pääsiimaan 40-60 cm: n päähän vieheestä vieheen yläpuolella. Tämmöisillä välineillä saadaan ajoittain saaliiksi myös kookkaita harjuksia.

Jokialueella on monin paikoin vahvat haukikannat. Hauen kalastuksessa käytetään kookkaampia vaappuja, lusikoita ja lippoja. Ahvenen narraamisen sopivat ”lohikalauistinten” ohella eri väriset jigit (mm. ”läpinäkyvä hopeahile- ja oranssin värinen sirppipyrstömalli)

Perhokalastus

Joen leveät kosket ja muuttuva veden korkeus saattavat vaatia eri tyyppisten välineiden ja kalastustapojen käyttöä. Yleisvapa on #5-luokkaa mutta käytettäessä painavia toukkajäljitelmiä tai kookkaita streamereita voi vapa olla #6-7-luokkaa. Normaalin kesävesikorkeuden aikana riittää kelluva siima hyvin.


Veneenlaskupaikka

Jurmussa Iijoen sillan kupeessa Kuusamontien varressa sekä Karinranta, jonne pääsee Jurmun koulun ja entisen kaupan välistä.

Lisätietoja

Reino Salmirinne, pj., puh. 0400 296 182


Luontainen kalasto

Harjus, taimen, siika, hauki, ahven, säyne, särkikalat.

Istutukset

Harjuksen, taimenen ja lohen poikasistutuksia. Pyyntikokoisen taimenen istutus 1 kerran alkukesällä.

Kalastuskausi

Verkkokalastus alkaa 1.5.
Viehekalastus alkaa 1.6.

Sallitut kalastusmuodot

Viehekalastus sekä verkkokalastus suvannossa ja järvellä.

Saaliskiintiöt

Alamitat