in English
Iijoki kartalla

Jongun osakaskunta

 

Jongun alueen vesistö tarjoaa mahdollisuuksia vaihtelevaan ja rauhalliseen kalastus- ja luontoelämyksen kokemiseen. Jongun osakaskunnan vesialue on noin 3300 ha.

Alueet muodostuvat useammista järvistä ja alueita Iijoella ja Korpijoella. Lisäksi on pienempiä jokia ja puroja. Suurimmat järvet ovat Jonku ja Pelttarinjärvi. Osakaskunta kuuluu sekä Iijoen että Kiiminkijoen kalatalousalueisiin. Osakaskunnan vesialueet ovat nähtävillä osakaskunnan facebook-sivuilla olevassa kartassa.

Ajankohtaista asiaa Jongun osakaskunnan vesillä kalastamisesta löytyy osakaskunnan facebook-sivulta.

 

Kalastusluvat

Vuonna 2024 lupien myyjät ovat:

Muita lupia kuin pyydysmerkkejä voi hankkia myös maksamalla asianomainen lupamaksu osakaskunnan tilille:
FI87 53600 4200 266 20. Tällöin viestiosaan maksunsaaja tulee kirjoittaa mistä luvasta on kyse ja muista luvista kuin koko kalastuskautta koskevasta ajankohta mitä lupa koskee.

Lupien hinnat 2024

Viehe yhdellä vavalla valtion kalastonhoitomaksun suorittaneille ja siitä lain perusteella vapautetuille ja katiska sallittuja ilman lupamaksua. Lisäksi osakaskunnan vesialueista Korpijoelle pitää aina lunastaa uistin- ja perholuvat jäljempänä esitetyillä hinnoilla samoin useammalla kuin yhdellä vavalla kalastavien. Lisäksi osakkaat saavat järvillä uistella ilman lisäluvan ostamista kahdella lisävavalla eli yhteensä kolmella yhtäaikaisella vavalla.

Pyydysmerkit

Muut luvat

Uistin- ja perholuvat ei osakkaille 5€/vrk, 10€/viikko, 20€/kuukausi, 30€/koko kalastuskausi.

Mikäli lisävapalupia ei hankita em. lupien yhteydessä, ne tulee hankkia määräaikaisen luvan  voimassaoloaikana, mikäli ryhdytään käyttämään useampaa vapaa.

Valkeisessa pilkkimisestä muille kuin osakkaille on 10 € päivämaksu.


Luontainen kalasto

Ahven, hauki, lahna, särki, made, siika ja muikku.

Istutukset

Siika, taimen, harjus

Kalastuskausi

Koko kalenterivuosi

Sallitut kalastusmuodot

Verkot, katiskat, rysät, koukut, vieheuistelu, perhot, onki, pilkki.

Kalastusta säätelevät osakaskunnan päätökset

Tulee muistaa että osakaskunnan tekemien lakien sallimien päätösten lisäksi kalastusta koskevat lakien ja asetusten määräämät sekä viranomaisten antamat säännöt. Osakaskunnan vesialueilla verkkojadan enimmäispituus saa olla korkeintaan 4 verkon mittainen ja tällöin yhden verkon pituus saa olla korkeintaan 30 m. Kalastuslain 1.1.2016 mukaan virkistys- ja kotitarvekalastajat saavat kerrallaan käyttää verkkoja korkeintaan 240 m eli 30 metrin verkkoja 8 kpl/pyyntikunta.

Verkkokalastukselle ovat lisäksi seuraavat rajoitteet: Valkeisessa verkon silmäkoko minimi 50 mm. 3 verkkoa/osakas. Verkkokalastus sallittu vain osakkaille. Lisäksi koska Valkeisen kalakantaa pidetään yllä pääosin istutuksin niin rajoitetaan vuorokaudessa saalistettavien kalojen määräksi korkeintaan 10 siikaa/osakas. Talvikalastus verkoilla on kielletty Valkeisessa. Rysää/Isorysää/paunettia sekä pitkääsiimaa saa kutakin olla yhdellä pyyntikunnalla pyynnissä yhtä aikaa 1 kpl.

Viehe yhdellä vavalla valtion kalastonhoitomaksun suorittaneille ja  siitä lain perusteella vapautetuille ja katista sallittuja ilman lupamaksua. Lisäksi osakaskunnan vesialueista Korpijoelle pitää aina lunastaa uistin- ja perholuvat jäljempänä esitetyillä hinnoilla samoin useammalla kuin yhdellä vavalla kalastavien. Lisäksi osakkaat saavat järvillä uistella ilman lisäluvan ostamista kahdella lisävavalla eli yhteensä kolmella yhtäaikaisella vavalla.

Edellä mainitut rajoitukset ylittävistä vavoista peritään lupamaksu 5 euroa/vapa.

Mitat

Asetusten mukaiset