in English
Iijoki kartalla

Ohtaoja

Ohtaoja on lähdepitoinen Iijoen sivujoki, joka oli aikoinaan kuuluisa meritaimenen kutupaikka.

Kalastuskohteena Ohtaojan alue tarjoaa n. 2,5 km pitkän pienimuotoisen purokalastuskohteen sekä reilun 2 km Iijoen pääuomaa. Istutusten ansiosta alueella voi kalastaa harjusta, taimenta, eri nieriälajeja, kirjolohta sekä ajoittain kookasta siikaa. Maisemaltaan erämainen 5-7 metriä leveä joki mutkittelee mäntykangasharjujen välissä ja alueella on kalastajien käytettävissä 2 laavupaikkaa. Jokivarsi on helposti saavutettavissa joen länsipuolella menevän metsätien kautta ja jokivarressa on helppo liikkua kalastajien polkuja pitkin.

Lisää kalastuksesta Ohtaojalla