english Suomeksi

Kalastusalue

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on maassamme 223 kpl.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja vapaa-ajankalastusta edustavat tahot. Kalastusalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajankalastajat pyrkivät kehittämään alueensa kalataloutta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kalastusalueelle kuuluu joitakin julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalastusalueella on myös muita yksityisoikeudellisia tehtäviä. Kalastusalueille voidaan siirtää kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä sopimusmenettelyllä.

Iijoen vesistön kalastusalue

Jari Jussila
Poromiehentie 10
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 686 639